[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:

File: 1638458786872.jpg (70.18 KB, 867x1024, 1638443118237.jpg) ImgOps Google

1bc11 No.144365

Yolda gördüğüm kadınların götlerine bacaklarına bakıyorum öküz gibi, bugün yanında oğlan olan bi orospu transparan tayt giymiş giydiği külot belli oluyor. Kadınların hepsi orospu gibi giyinmiş, amerika avrupa olsak sikimde olmaz ama bokistanda olunca beynim error veriyor gidip bu kevaşelerin birisiyle konuşmaya çalışsan tacizci olursun ya da etraftan bi beyaz atlı simp gelir orospuyu kurtarır.

Cinsel açlıktan bıktım usandım

abf60 No.144366

>>144365
orospu gibi giyindiyse tabi bakacaksın anon burdaki sorun ne anlamadım ?

1bc11 No.144367

>>144366
Anon sorun hepsinin orospu olup, orospular gibi giyinip, namuslu rpsi yapması ve ülkedeki gereksiz muhafazakarlık ve çorap kokusu. Mesela avrupada yolda hoşuna giden bi kadınla konuşup numarasını isteyebilirsin, beğenmezse siktir git der geçer beğenirse sikişir sokuşursun easily. ama bokistanda sapık tecavüzcü damgası yersin o da yetmez etraftan simpler dayılar nolüyor bağcım bi soğrun mu var gardaş hayırdır diye toplanır, akşamına da show tvde kızların numarasını isteyen sapık diye haberin çıkar.

bbb1d No.144371

>>144367
>avrupada yolda hoşuna giden bi kadınla konuşup numarasını isteyebilirsin
>yıllarca avrupada yaşadım ordan biliyorum

>>144365
>tayt giyen orospudur

t. 7/24 evde durarak dünyayı çözen düz dünyacı, aşı karşıtı, ikiz kulelerin altında ayarlı nükleer bomba patlatıcı(KURALLAR.HTML)

abf60 No.144380

File: 1638475153454.gif (222.66 KB, 960x960, sYG8AqV.gif) ImgOps Google

>sevdiğim kız göbeği açık tayla geziyor kekolara amını elletiyor orospu diyemiyorum
>suçlusu aşı karşıtları

ac787 No.144388

File: 1638477192918.jpeg (20.37 KB, 409x438, C55AC231-761F-45A6-BBC5-B….jpeg) ImgOps Google

>çekici değilim diye kızlar bana vermiyor öyleyse hepsi orospu
>bana vermiyorlar yine hepsi orospu

80701 No.144394

>>144365
>Cinsel açlıktan bıktım usandım

20 yaşını geçtikten sonra gerçekten de onuruna dokunuyor

7c23c No.144401

File: 1638489393900.gif (3.46 MB, 340x190, wtc unedited vs edited.gif) ImgOps Google

>>144371
>ikiz kulelerin altında ayarlı nükleer bomba patlatıcı
kimse nükleer bomba patlatıldı demiyor gerizekalı. jassm seyir füzelerini kulelere vurup ekranlarda cgi ile boeing vurmuş gibi gösterdiler sadece.(KURALLAR.HTML)

76b27 No.144413

File: 1638529431322.jpeg (54.63 KB, 600x456, 2gsjgna1uruvUuS7ndh9YqVwY….jpeg) ImgOps Google

>>144401
No planes üstadyarış..(KURALLAR.HTML)

fa52f No.144414

File: 1638530181027.jpg (4.19 KB, 225x225, 4444444444.jpg) ImgOps Google

>>144371
İkiz kulelerin inşaası bizzat cdi tarafından yapıldı

https://www.controlled-demolition.com(KURALLAR.HTML)

fa52f No.144415

>>144414
Şirketin youtube kanalı bile var

https://www.youtube.com/watch?v=cRUGvGNKUdw(KURALLAR.HTML)

12e8d No.148459

File: 1641890658381.jpg (28.06 KB, 896x1083, 1224222800_1_1_19.jpg) ImgOps Google

>>144365
> transparan tayt giymiş

Bunu bilerek giymiyor alım gücü o dandik tayta yettiğini için onu alıyor.
Tayt giymek zorunda mı hayır ama özeniyor işte

Parası olan bunu alır.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ < ] [ b / g / s / v ] [ Kurallar / Stats ] ]